API färdigutvecklat mot GIT gällande spelstatistik!

Business Board fortsätter utvecklas för fullt och nu är vårt API färdigutvecklat mot GIT (Golfens IT System) gällande spelstatistik! 

Denna funktion ingår i Business Board Premium och innebär att all spelstatistik från GIT för bokningar, automatiskt hämtas och förs in i Business Boards Spelkalkyl, utan manuell export/import av filer. 

Med automatisk inläsning läses speldata in för föregående månad den 5 varje månad.
GIT licensierad IIjpgpng