API-koppling klar

Fort Nox API-koppling är färdigutvecklad och fungerar nu enkelt och smidigt för att importera all ekonomisk data från Fort Nox.

Business Board API Fortnoxpng