Business Board är ett av tio utvalda företag från Sverige, Island och Norge på årets A-Match!

Möt tio utvalda företag från Island, Norge och Sverige - alla redo för investeringar med hög tillväxtpotential. Företagen kommer ifrån branscher inom skoglig bioekonomi, sport och digital hälsa och representerar banbrytande innovationer som löser framtidens hållbarhets- och digitaliseringsutmaningar.

Alla företag har blivit professionellt utvärderade och kvalitetssäkrade och de visar en hög och skalbar marknadspotential. Möt investeringsmöjligheter av hög kvalitet på A-match den 4 maj.

A-match är investerarforumet där du möts av väl förberedda företag som framför morgondagens affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Affärsidéerna har självklart potential att växa till succéer, men framförallt handlar det om människorna bakom. Engagemanget och viljan är det centrala när idéer växer till lönsamma företag. Så ser också idén bakom A-match ut.

Välkomna till A-match!

A-match

A matchjpeg