Resultatenheter

Utveckling av Resultatenheter/Kostnadsställe är nu klart och lanserat i Basic.

Du hittar funktionen under Resultaträkning.

Business Board Screenshot inlogg 202111png