Onboarding – Ekonomi/Redovisning

Det behövs sk. SIE 4 filer från redovisningen (för de år man önskar) och SIE 3 filer för budgeten (för aktuellt år).
Dessa tas ut från ditt ekonomiprogram under Export.
En SIE 4 fil för varje år 2022, 2021, 2020, 2019, från både klubb och ev. bolag.
En SIE 3 fil för aktuellt år, från både klubb och ev. bolag.