Tufft vara nystartade, men en strid ström av förtroende från nya golfklubbar i Sverige och andra länder, gör att vi behöver bli fler i vårt team och kunna fortsätta växa, även inom andra idrotter än golfen.

Vi välkomnar varmt Richard Svalling, med 17 års erfarenhet som Klubbchef på fina Eskilstuna Golfklubb. Han blir nu en i teamet, med fokus på sälj- och kundkontakt.

I sin tidigare roll som Styrelseledamot i GAF (Golfadministratörernas Förening) har Richard följt Business Board på nära håll, ända sedan systemet bara var ett examensarbete på IHM’s Klubbchefsutbildning 2016-2018.

Business Board är marknadens första digitala verktyg för att hålla koll på beläggning, medlemsstatistik, total redovisning och nyckeltal i ETT system via integration/API. Ett helt unikt system, inte bara för golfklubbar, utan även för andra idrottsklubbar! Vi söker just nu pilotklubbar inom andra idrotter. Arbetar du i en idrottsklubb, eller sitter med i en styrelse och är intresserad av att bli pilotklubb inom just din idrott, hör av dig till någon i vårt team!

Kontakta oss!