Våra moduler

Business Boards olika moduler har API-kopplingar till andra system som Fortnox och  GIT (Golfens IT System). Ekonomisk data importeras från övriga bokföringssystem via SIE-filer.


Samlad redovisning
Resultat- och balansräkning för flera olika verksamheter, tex. klubb och bolag i en golfklubb, där data integreras direkt genom sk. API från befintligt redovisningsprogram. Lättöverskådlig redovisning med intäkts- och kostnadsgrupper, såsom såsom totala medlemsintäkter, totala bankostnader och personalkostnader. Lättanvänd drill down ner på kontonivå och anpassningsbara kolumner för budget, prognos och utfall.


Medlemskalkyl
Uppbyggd på statistik med integration från Golfens IT System. Möjlighet att skapa olika simuleringar inför budgetarbete och viktiga strategiska beslut.
Med hjälp av kalkylen kan man simulera händelser, som att införa en ny medlemsform.
Hur påverkas intäkterna om vi inför ett nytt greenfeemedlemskap? Vad har vi för intäkt per spelad rond för våra olika medlemskapstyper?


Spelkalkyl

Beläggningsstatistik i förhållande till spelkapacitet och hur verksamhetens intäkter/kostnader fördelas per medlems- och gästrond.
Visar värden av:
RevPATT - Revenue per available tee-time
CostPATT - Cost per available tee-time 
Vad har vi för snittgreenfee? Vad har vi för intäkt per spelad medlems- resp. gästrond?


Finansiella nyckeltal
Nyckeltalen hjälper oss att analysera och förstå verksamheten. Hur ser vår ekonomi ut jämfört med andra golfklubbar/verksamheter?

Hur framgångsrikt bedriver vi verksamheten och hur kan vi öka lönsamheten?


Greenfeesimulering
Hur mycket måste vi öka vår beläggning om vi simulerar en greenfeesänkning, för att uppnå samma totala greenfeeintäkter? 

Hur mycket kan vi tappa i beläggning om vi höjer vår greenfee? Svar på frågor du får när du använder greenfeesimuleringen som är kopplad till verksamhetens snittgreenfee.


Likviditetsbudget
En likviditetsbudget som du enkelt kan uppdatera månadsvis eller kvartalsvis.

Har man både en förening och ett aktiebolag finns det separata redovisningar som är kopplade till koncernredovisningen.

I den samlade redovisningen behöver man inte fylla i några uppgifter, utan den är kopplad direkt till aktiebolagets och/eller föreningens likviditetsbudget.

Business Board

Se mer av vår Dashboard, Samlade Redovisning, Spelkalkyl och Greenfeesimulering. 

Business Board utvecklas av Sport Boss AB i samarbete med Tieto Evry
linda @ sportboss.se / eleonore @ sportboss.se / richard @ sportboss.se
BusinessBoard2021©