Onboarding

Glada vi blir för att just du vill gå vidare med Business Board och onboarding! Vi vill att det ska bli så enkelt som möjligt att komma igång, på denna sidan hittar du det mesta du behöver veta.    

Det är några filer som behöver importeras och det behöver göras en del inställningar för att anpassa Business Board till just din verksamhet.

Självklart finns vi till hjälp om du behöver, du kan alltid kontakta oss och det går även bra att anlita oss för onboarding och rådgivning.

Inloggning

En länk är mailad till din mailadress för inloggning till Golf Office, om du inte fått mailet, kan det hamnat i din skräppost.
OBS!
Länken är bara giltig i 24 timmar, efter denna tid får du klicka på ”glömt lösenord”, då skickas en ny länk till din mail.


Logga in till Business Board via Golf Office med din mailadress:

För att komma igång:
  • Lägg upp din bana/banor under Data/Banor.
  • Importera spelstatistik från GIT.
  • Lägg upp ditt bolag/dina bolag under Data/Bolag.
  • Importera SIE 4-filer från ditt redovisningsprogram för resultatredovisning.
  • Importera SIE 3-filer för Budget.
  • Lägg upp intäkts- & kostnadsgrupper under Data.
  • Skapa Medlemskategorier under Data.

Bana/Banor

Innan du importerar, behöver du lägga upp din bana/dina banor under Data/Bana. För att få in statistik från tidigare år, behövs filer exporteras från GIT och sedan importeras i Business Board.
- En fil per år för de år man önskar statistik (tex. 2022, 2021, 2020, 2019).
- En fil för varje bana, om ni har flera.

Filerna exporteras från GIT
Rapporter/Statistik rapporter/Statistik övrigt – GIT_Stat.Bokade Starttider Ackumulerat.Excel.rpx
Generera rapporten och Exportera i Text Format (TXT) och ändra i rutan TextDelimiter från punkt . till semikolon ;

Spelkapacitet

Under Inställningar Slotrader och X-faktor anger du hur många slotrader ni har på er klubb per månad, samt om ni har någon sk. X-faktor, dvs. spel utanför tidsbokningen på bollränna eller annan typ av spontangolf som ej kommer med i er tidsbokning.

Ekonomi/Redovisning

Det behövs sk. SIE 4 filer från redovisningen (för de år man önskar) och SIE 3 filer för budgeten (för aktuellt år).
Dessa tas ut från ditt ekonomiprogram under Export.
En SIE 4 fil för varje år 2022, 2021, 2020, 2019, från både klubb och ev. bolag.
En SIE 3 fil för aktuellt år, från både klubb och ev. bolag.

Intäkts-/Kostnadsgrupper

Alla konton behöver kopplas till intäkts- och kostnadsgrupper. Detta görs under Data. Troligen har ni redan ett bra sätt att samla olika konton för kostnader och intäkter i grupper, som ni kan utgå från för att lägga upp likadant i Business Board.
Resultatenheter/Kostnadsställen
Era resultatenheter kommer in helt automatiskt, här behövs ingen koppling eller några manuella inställningar. Men, om du använder Premium + behöver du ställa in vilka Resultatenheter/Kostnadsställen som ska följa med i Klubb resp. ev. Bolag när du skapar en budget. Detta görs under Inställningar/Resultatenheter.

Koppla konton

När Intäkts- och Kostnadsgrupper är upplagda, kopplas alla olika konton till dessa, har du både bolag och förening, behöver du koppla kontona för bägge dessa.

Medlemskapstyper

Om du tecknat Premium ingår vår Medlemskalkyl och du kan här koppla flera olika medlemskap till en kategori. Detta gör du under Data/Medlemskategorier.

Se gärna vår användarmanual på vår supportsida >>