Allt samlat i ETT system

> Ger en minskad administration och mer tillförlitlig statistik
> Enkelt användargränssnitt, modern webbteknologi
> Integrerbart mot andra system och moderna licensupplägg
> Långsiktig, ekonomisk verksamhetsplanering med budget- och prognosprocesser samt finansiell uppföljning.

Freemium

Gratis testversion av Basic

30 dagar


0 kr/mån


Basic

Samlad redovisning (klubb/bolag)
Resultatenheter
Spelkalkyl
Greenfeesimulering
SIE-kopplingar
1 995 kr/mån 


Premium

Basic-moduler
Prognos- & Resultatbudget
Medlemskalkyl
API- och SIE-kopplingar

2 695 kr/mån


Premium +

Premium-moduler
Budget- & prognos kalkyl


3 095 kr/mån


Professional

 Premium + moduler
Balansräkning
Likviditetsplan
Finansiella nyckeltal
Enl. offert


Professional +

Professional-moduler
Investeringskalkyl


Enl. offert


Business Board On Boarding - 7 500 kr (exkl. moms)
Business Board Support digitalt eller på plats - 1 050 kr/h (exkl. moms)
Halvdag (4 h) digitalt eller på plats: 4 500 kr (exkl. moms)
Heldag (8 h) digitalt eller på plats: 7 500 kr (exkl. moms)

Bilder från Business Board Premium som visar Total redovisning, Resultaträkning, Spelkalkylering och Greenfeesimulering.

Din tid är värdefull - tid är pengar!

Sitter du med tidskrävande sammanställningar av statistik och ekonomi i Excel filer?
I Business Board samlas spel- och medlemsstatistik, total ekonomisk redovisning från klubb och bolag, samt nyckeltal – I ETT OCH SAMMA SYSTEM - integrerat med GIT!
Hur mycket tid kan Business Board spara? 

Se nedan beräkning på hur många timmar som kan sparas in och lägg sedan till fördelar som greenfeesimulering, långsiktiga prognoser och uppföljningar, likviditetsplan, investerings- och lektionskalkyl. 

Resultat- & balansräkning för koncernredovisning:   
96 h/år

Spelstatistik- / medlemskalkylering:
48 h/år

Finansiella Nyckeltal:
12 h/år

Likviditetsprognos:
24 h/år.

Totalt minst ca. 180 timmar per år = mer än en månadslön!

Prova Freemium gratis i 30 dagar!


Business Board grundar sig från ett examensarbete på GKCU (Golfens Klubbchefs Utbildning).
En utbildning av IHM 
Business School, GAF som levereras på uppdrag av SGF (Svenska Golfförbundet)

Business Board utvecklas av Sport Boss AB i samarbete med Tieto Evry
linda @ sportboss.se / eleonore @ sportboss.se / richard @ sportboss.se
Businessboard2021©