Nyhet – Ny översikt av dataperiod och varning vid ej kopplade konton

Tydlig översikt av importdatum och dataperiod, som visar när ekonomiskt utfall är uppdaterat och vilken period som valts att läsas in.

Det kommer även nu komma upp en varning om det finns konton som saknar koppling till intäkts- eller kostnadsgrupp.

OBS! Om ni har konton som ni inte önskar koppla pga. tex. interndebitering, kan ni nu använda den nya funktionen för eliminering genom att koppla till gruppen ”Eliminering/koncernredovisning”.

Bilder