Nyhet – Eliminering av konton

Nu finns en helt ny intäkts- och kostnadsgrupp som kan användas för intäkter och/eller kostnader vid koppling för att elimineras i den totala redovisningen.

Den nya gruppen heter Eliminering/koncerntransaktioner.

Kan tex. användas om det är konton som används för interndebitering mellan två olika bolag.

Bilder