Nyhet – Valbar period vid import av ekonomiskt utfall

Nu finns det möjlighet att välja period för import av ekonomiskt utfall.
Tex. om man endast önskar importera tom. januari, även om en eller flera månader passerat.

Det finns även möjlighet att importera ekonomiskt utfall för innevarande månad.
Tex. det som hittills är bokfört transaktioner i innevarande månad som ej passerat.

Bilder