Nyhet – Valbar period vid import av ekonomiskt utfall

Nu finns det möjlighet att välja period för import av ekonomiskt utfall.
Tex. om man endast önskar importera tom. januari, även om en eller flera månader passerat.

Det finns även möjlighet att importera ekonomiskt utfall för innevarande månad.
Tex. det som hittills är bokfört med transaktioner i innevarande månad som ej passerat.

OBS!
Tänk på att bokfört resultat läser över prognosen för innevarande månad.

Exempel:
Är månadsbokslutet färdigt för januari och vi är i februari månad, kanske du bara önskar läsa in tom. januari. Väljer du februari kommer den redovisning som är gjord i februari hittills att läsas in som utfall för februari månad.

Bilder