Onboarding – Intäkts-/Kostnadsgrupper

Troligen har ni redan ett bra sätt att samla olika konton för kostnader och intäkter i grupper, som ni kan utgå från för att lägga upp likadant i Business Board.

Resultatenheter/Kostnadsställen
Era resultatenheter kommer in helt automatiskt, här behövs ingen koppling eller några manuella inställningar. Men, om du använder Premium + behöver du ställa in vilka Resultatenheter/Kostnadsställen som ska följa med i Klubb resp. ev. Bolag när du skapar en budget. Detta görs under Inställningar/Resultatenheter.

Alla konton behöver kopplas till intäkts- och kostnadsgrupper. Detta görs under Data.