2024-02-14 Tillfällig driftstörning – API mot Fortnox

2024-02-23 11:59 Problem löst.
OBS! Vid inläsning, välj bokföringsår och välj sedan den period du önskar läsa in tom., tex. januari.
VIKTIGT!
Om du väljer läsa in innevarande månad, tänk på att resultatet läser över prognosen.
Exempel:
Är månadsbokslutet färdigt för januari och vi är i februari månad, kanske du bara önskar läsa in tom. januari. Väljer du februari kommer den redovisning som är gjord i februari hittills att läsas in som utfall för februari månad.

2024-02-14 10:38
Vi har nu en driftstörning med vår integration via API mot Fortnox, felsökning pågår.
Felet innebär följande:
Du kan logga in i Fortnox, klicka på Godkänn behörighet och välja räkenskapsår, men kommer inte vidare till nästa steg för att välja inläsningsperiod för import.

Tillfällig lösning är att istället importera en sk. SIE 4 fil:
1. Logga in i Fortnox.
2. Exportera en SIE 4 fil från Fortnox, spara ner.
3. Logga in i Business Board.
4. Gå in under Data/Bolag och välj det bolag du vill uppdatera ekonomisk data för.
5. Välj Dataimport istället för Hämta via API.
6. Välj att importera den SIE 4 fil du exporterade från Fortnox.

Vi hoppas felet löser sig inom kort, problemet beror på en förbättringsfunktion med möjlighet till att välja period för inläsning.

Bilder