Nyhet – Flera nya smarta funktioner i Budget & Prognos

Det finns nu möjlighet att visa det totala utfallet för ett konto inkl. alla enhet-/kostnadsställen. Dvs. när man redigerar sin budget går det att välja funktionen ”Inkludera utfall från enheter/kostnadsställen”. Detta val är väldigt smidigt om man bokför på flera olika enheter och behöver se det totala beloppet.

Äntligen kan du göra en förklaring/notering för varje enskilt konto i sin budget. Noteringen markeras sedan som en liten nål vid kontot för att uppmärksammas att det finns en anteckning.

En sista smart funktion är att varje Budget och Prognos kan visas maximerat med olika rader för total budget och rader för olika enhet-/kostnadsställen. Detta markeras som en liten nål vid budgetens eller prognosens namn.

Bilder